मथुरा के लोगनि सुख पाए -सूरदास

सूरसागर

दशम स्कन्ध

Prev.png
राग रामकली


मथुरा के लोगनि सुख पाए।
नटवर भेष कछे नँदनदन, सँग अकूर के आए।।
प्रथमहिं रजक मारि अपनै कर, गोप बूँद पहिराए।
तोरि धनुष लीला भटनागर, तब गज खेल खिलाए।।
रगभूमि मुष्टिक चनूर हति, भुज बल ताल बजाए।
नगर नारि दै गारि कंस कौ, अजसुत जुध्द बनाए।।
बरषहि सुमन अकास महा धुनि दुदुभि देव बजाए।
चढ़ि चढ़ि अमर बिमान परम सुख, कौतुम अंबर छाए।।
कस मारि सुरराज काज करि, उग्रसेन सिर नाए।
माता पिता बंदि तै छोरे, 'सूर' सुजस जग गाए।।3087।।

Next.png

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः