बरनौं बाल-बेष मुरारि -सूरदास

सूरसागर

दशम स्कन्ध

Prev.png
राग बिलावल
बाल-छवि-वर्णनबरनौं बाल-बेष मुरारि।
थकित जित-तित अमर मुनि-गन, नन्द-लाल निहारि।
केस सिर बिन बपन के चहुँ दिसा छिटके झारि।
सीस पर धरि जटा, मनु सिसु रूप कियौ त्रिपुरारि।
तिलक ललित ललाट केसरि-बिंदु सोभाकारि।
रोष-अरुन तृतीय लोचन, रह्यो जनु रिपु जारि।
कंठ कठुला नील मनि, अंभोज-माल सँवारि।
गरल ग्रीव, कपाल उर इहिं भाइ भए मदनारि।
कुटिल हरि-नख हिऐं हरि के हरषि निरखति नारि।
ईस जनु रजनीस राख्यौ भाल तैं जु उतारि।
सदन-रज तन स्‍याम सोभित, सुभग इहिं अनुहारि।
मनहुँ अंग-बिभूति राजित संभु सो मधुहारि।
त्रिदस-पति-पति असन कौं, अति जननि सौं करै आरि।
सूरदास बिरंचि जाकौं जपत निज मुख चारि।।169।।

Next.png

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः