प्रतिभानु

प्रतिभानु हिन्दू पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण का पुत्र था, जो सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था।[1]

महारानी सत्यभामा जी की संतान
पुत्र भानु सुभानु स्वर्भानु प्रभानु भानुमान
चन्द्रभानु अतिभानु वृहद्मानु श्रीभानु प्रतिभानु
पुत्री भानुमति भीममालिक ताम्रपर्णी जलन्धमा

टीका टिप्पणी और संदर्भ

पौराणिक कोश |लेखक: राणाप्रसाद शर्मा |प्रकाशक: ज्ञानमण्डल प्रकाशन वाणारसी |पृष्ठ संख्या: 330 |

  1. कृष्ण सन्तति

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः