तरुनी-मनि दच्छनि श्रीराधा -हनुमान प्रसाद पोद्दार

पद रत्नाकर -हनुमान प्रसाद पोद्दार

श्रीराधा कृष्ण जन्म महोत्सव एवं जय गान

Prev.png
राग भीमपलासी - ताल कहरवा


तरुनी-मनि दच्छनि श्रीराधा।
सब भाँति सुलच्छनि श्रीराधा॥23॥
कल केलि तरंगिनि श्रीराधा।
लावन्य बिभंगिनि श्रीराधा॥24॥
कात्यायनि-बंदनि श्रीराधा।
अभिलाष अमंदिनि श्रीराधा॥25॥
गोपी-चूड़ामनि श्रीराधा।
सुषमा-महिमा-मनि श्रीराधा॥26॥
रामा-‌अभिरामा श्रीराधा।
स्यामा सुख-धामा श्रीराधा॥27॥
रस-रास-रचावनि श्रीराधा।
नटराज-नचावनि श्रीराधा॥28॥
ब्रज-जीवन-जीवनि श्रीराधा।
निरवधि रस-पीवनि श्रीराधा॥29॥
जमुना-जल-बिहरिनि श्रीराधा।
लीलामृत-लहरिनि श्रीराधा॥30॥
निगमादि-‌अगम्या श्रीराधा।
प्रेमावधि रम्या श्रीराधा॥31॥
जग-बंदन-बंदित श्रीराधा।
नँद-नंदन-नंदित श्रीराधा॥32॥

Next.png

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः