तब रिस कियौ महावत भारि -सूरदास

सूरसागर

दशम स्कन्ध

Prev.png
राग सोरठतब रिस कियौ महावत भारि।
जौ नहिं आज मारिहौ इनकौ, कस डारिहै मारि।।
आँकुस राखि कुंभ पर करप्यौ, हलधर उठे हँकारि।
धायौ पवनहुँ तै अति आतुर, धरनी ढत खंभारि।।
तब हरि पूँछ गह्यौ दच्छिन कर, कँबुक फेरि सिर वारि।
पटक्यौ भूमि, फेरि नहिं मटक्यौ, लीन्हौ दत उपारि।।
दुहुँ कर दुरद दसन इक इक छवि सो निरखतिं पुरनारि।
'सूरदास' प्रभु सुर सुखदायक, मारयौ नाग पछारि।।3058।।

Next.png

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः