दिन कछू औरहु बहुरि इहाँ ऐबौ -सूरदास

सूरसागर

दशम स्कन्ध

Prev.png
राग केदारी
गोपीवचन


दिन कछू औरहु बहुरि इहाँ ऐबौ।
बलि हौ गुपाल मिलि जाहि संगहि सग, इतनी कहि बात सुख बहुत पैवी।।
महाराज भए सुनि सबनि आनँद भयौ, तौ वचन एक हमहि दीजै।
देखि वह नाउँ वन खरिक जमुना पुलिन, नंदनंदन नाथ कृपा कीजै।।
बिरह व्याकुल भई इहाँ गोपी सकल, कीरति न छाँड़ै गोपाल न्यारे।
ते क्यौ जिए ‘सूर’ स्याम ! दरसन बिना, जिनहिं तुम प्रान तै अधिक प्यारे।।

Next.png

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः